Skip to main content

Security Awareness

Securety Awareness Training är utformad för att hjälpa företag och organisationer att öka säkerhetsmedvetenheten bland sina anställda. Genom ett omfattande program kan medarbetare utbildas i olika aspekter av säkerhet, som identifiering av phishing-attacker.

Träningen är inte bara effektiv, utan också bekväm och flexibel. Den genomförs online, vilket gör det möjligt för anställda att delta i utbildningen när som helst, var som helst och på en tidpunkt som passar dem bäst. Administratörer kartläggs vilka användare som genomfört träningen, och vilka som gått på angrepssförsöken. Träningen kan också anpassas för att möta specifika behov eller utmaningar som är unika för företag och organisationer.

Genom att delta i Securety Awareness Training kan anställda lära sig att upptäcka och förhindra hot och risker online. Det hjälper inte bara till att skydda företagets och organisationens data och information, det minskar också risken för kostsamma dataintrång och säkerhetsincidenter.

Vill du veta mer?

Boka ett kostnadsfritt demo.