Skip to main content

Privileged Access Management

Privileged Access Management (PAM) syftar till att hantera och övervaka användarnas privilegierade tillgång till system, data och resurser. PAM förebygger insiderhot, dataintrång, samt att det bemöter eventuella efterlevnadskrav som ställs på företagskritiska system. En Enterprise PAM-lösning inkluderar övervakning, rapportering och åtgärdandet av misstänkta händelser för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. 

Dessutom kan PAM-lösningar integreras med befintliga verktyg och infrastruktur som exempelvis CI/CD. Med integrationerna på plats kan medarbetare effektivisera säkerhetsarbetet, automatisera processer samt bygga egna integrationer som nyttjar PAM-systemet via API gränssnitt.

Exempel på PAM-funktioner

Säkerhet

      Åtkomsthantering med RBAC

      Upptäck / hantera lokala lösenord

      Inspelningar på fjärrsessioner

      Centralt krypterat valv

Integrationer

      Inbyggt stöd för Active Directory

      Stöd för ärendehanteringssystem

      Logginsamling till SIEM-system

      Stöd för HSM-nycklar

Administration

      Levereras SaaS eller on-prem

      API för egna integrationer

      Schemalagda backuper

      Möjlighet till High Availability

Vill du veta mer?

Boka ett kostnadsfritt demo.