Nätverkssäkerhet
Digitalisering och det växande nätverket av maskiner och industriella system innebär också en ökning av risken för cyberattacker. Lämpliga skyddsåtgärder är absolut nödvändiga, särskilt för kritisk infrastruktur. Ett tillvägagångssätt som täcker alla nivåer samtidigt - från operativ till fältnivå och från åtkomstkontroll till kopieringsskydd - är viktigt för ett omfattande skydd av industrianläggningar mot interna och externa cyberattacker.Vårt nätverkssäkerhetspaket är utformat för att skydda användbarheten och integriteten i ditt nätverk och data.Den innehåller både hårdvara och mjukvaruteknik och riktar sig mot en mängd olika hot. Det hindrar dem från att komma in eller sprida sig i ditt nätverk. Effektiv nätverkssäkerhet hanterar åtkomst till nätverket.