Molnsäkerhet
Molnsäkerhet är en uppsättning strategier och metoder för att skydda data och applikationer som finns i molnet. Precis som cybersäkerhet är molnsäkerhet ett mycket brett område, och det är aldrig möjligt att förhindra alla slags attacker. En väldesignad säkerhetsstrategi för moln minskar dock avsevärt risken för cyberattacker.​​​​​​​
Svag säkerhet är det främsta problemet för företag som överväger att använda molnet. Med djup kompetens inom både molnstrategi och säkerhet erbjuder vi kompletta och helhetsmässiga molnsäkerhetslösningar som hanterar kontroll, teknik och kontinuerlig styrning för att leverera ett säkert och kompatibelt moln som uppfyller lagstadgade behov och problem. Tjänsten Säkerhetsanalys och färdplan för moln är utformad för att analysera ditt nuvarande säkerhetsläge och kontroller relaterade till drift i molnet, identifiera luckor och bygga en färdplan för att åtgärda dem, med åtgärder som kan vidtas för att stärka molnsäkerheten.
Vi kommer att hjälpa er med konfiguration av säkerhetsinställningar för molnservrar, skapa säkerhetspolicy i alla moln och datacenter, Säkerhetskopieringsplaner, Kryptering, Identity and Access Management (IAM)och Firewall.