Utbildningar i alla former är viktiga i många olika sammanhang inte minst som en del av en fungerande säkerhetsstrategi för ett företag. Vi tillhandahåller allt från enklare företagsutbildningar som User Awareness Training till fullskaliga kurser för yrkeshögskolor. I dagsläget samarbetar vi med Nackademin där vi är en del av ledningsgruppen. Kontakta oss för prisuppgifter och olika utbildningsalternativ.Back to Top